INSURANS PERNIAGAAN DI MALAYSIA

Apakah

Insurans Perniagaan

Insurans Perniagaan di Malaysia merujuk kepada perlindungan insurans yang direka untuk melindungi perniagaan daripada kerugian kewangan disebabkan oleh pelbagai risiko dan liabiliti. Ia menyediakan sokongan kewangan kepada perniagaan dalam kes kerosakan harta benda, tuntutan undang-undang, kemalangan, atau keadaan tidak terduga lain. Produk insurans perniagaan yang ditawarkan di Malaysia termasuk insurans liabiliti umum, insurans harta benda, insurans pampasan pekerja, dan insurans liabiliti profesional, di antara lain.

Mengapa Anda Perlukan Insurans Perniagaan & Bagaimana Mendapatkan Perkhidmatan Insurans Perniagaan

Insurans perniagaan adalah penting di Malaysia untuk perlindungan kewangan dan memastikan kesinambungan perniagaan. Ia melindungi aset, mengurangkan risiko, dan memberi ketenangan fikiran terhadap peristiwa dan tanggungjawab yang tidak terduga.

Dapatkan insurans perniagaan yang boleh dipercayai yang disesuaikan dengan keperluan anda. Di Business Malaysia, pakar-pakar kami menilai keperluan anda, mencadangkan liputan yang sesuai, dan membimbing anda dalam mendapatkan penyelesaian yang tepat. Lindungi masa depan perniagaan anda dengan perlindungan insurans kami yang boleh diandalkan.

Kami Menawarkan Perkhidmatan Insurans Perniagaan Komprehensif di Malaysia

Kami memberikan penyelesaian yang disesuaikan mengikut keperluan unik pelanggan kami, membantu mereka mencapai objektif mereka dan berjaya dalam persekitaran perniagaan dinamik di Malaysia.

Artikel Terkini

Dapatkan maklumat terkini dengan membaca artikel-artikel terbaru kami mengenai insurans perniagaan, merangkumi topik-topik penting dan panduan berharga untuk membantu melindungi dan mengamankan perniagaan anda di Malaysia.

Bahagian FAQ

1. Apa yang dimaksudkan dengan insurans perniagaan?

Insurans perniagaan boleh membantu anda mengurus risiko-risiko syarikat anda. Ia melindungi anda secara kewangan daripada kerugian yang mungkin timbul semasa operasi perniagaan biasa. Apabila anda mendapatkan insurans, pembekal insurans membantu menampung kos kerugian yang dilindungi sehingga had polisi anda.

2. Apakah yang dilindungi oleh insurans liability?

Perlindungan liabiliti memberi pampasan kepada anda atas kerosakan harta benda dan/atau kecederaan badan yang disebabkan oleh kemalangan di mana anda salah. Kebanyakan negeri mengkehendaki perlindungan ini bagi menjalankan kenderaan anda secara sah. Perlindungan tanggungjawab dibahagikan kepada dua kategori: kerosakan harta benda dan kecederaan fizikal.

3. Apakah yang dapat dilakukan oleh insurans perniagaan untuk membantu perniagaan?

 • Harta Perniagaan: melindungi syarikat anda daripada kerugian atau kerosakan bangunan dan peralatan oleh perkara seperti kebakaran, banjir, dan kerosakan akibat air.
 • Liabiliti: melindungi daripada kerugian kewangan disebabkan oleh kecederaan fizikal, kerosakan harta benda, pampasan bagi perbelanjaan perubatan, tindakan undang-undang, dan lain-lain.
 • Gangguan Perniagaan: Meliputi pendapatan yang hilang serta kos operasi seperti sewa dan gaji pekerja apabila bencana melanda.

4. Apakah manfaat insurans?

Manfaat Perlindungan Insurans:

 • Menyediakan Perlindungan.
 • Menyediakan Kepastian.
 • Berkongsi Risiko.
 • Nilai Risiko.
 • Penjanaan Modal.
 • Pertumbuhan Ekonomi.
 • Tabiat Penyimpanan.

5. Apakah itu insurans dalam perniagaan?

Insurans perniagaan melindungi daripada kerugian kewangan yang berpunca daripada peristiwa yang tidak dirancang seperti saman mahkamah, kemalangan, dan bencana semulajadi. Insurans liabiliti am, insurans liabiliti profesional, insurans harta benda, dan insurans untuk perniagaan berpangkalan di rumah adalah beberapa contoh produk insurans komersial yang berbeza.

Hubungi Kami

Perkhidmatan Insurans Perniagaan

  Sending Inquiries for Business Services