PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DI MALAYSIA

Apakah

Perkhidmatan Perundangan

Perkhidmatan perundangan di Malaysia merangkumi pelbagai nasihat profesional dan perwakilan yang disediakan oleh peguam dan firma guaman. Ini termasuk konsultasi perundangan, penyediaan kontrak, rundingan, litigasi, dan penyelesaian pertikaian. Mendapatkan perkhidmatan perundangan adalah penting bagi perniagaan kerana ia memastikan pematuhan undang-undang, melindungi hak dan kepentingan, serta memberikan panduan pakar dalam menavigasi landskap perundangan yang kompleks.

Perkhidmatan perundangan menyokong perniagaan di Malaysia dengan memastikan pematuhan, mengurangkan risiko perundangan, dan melindungi hak. Mereka menawarkan kepakaran dalam kontrak, penyelesaian pertikaian, dan menavigasi kompleksiti undang-undang, membolehkan perniagaan beroperasi dengan keyakinan dan membuat keputusan yang berinformasi. Sokongan perundangan profesional adalah penting untuk kejayaan jangka panjang.

Why You Need Legal Services & How to Get Legal Services

Perkhidmatan perundangan adalah penting bagi perniagaan di Malaysia untuk menavigasi landskap perundangan yang kompleks, memastikan pematuhan undang-undang dan peraturan, melindungi hak dan kepentingan, serta mengurangkan risiko perundangan. Dari penyediaan kontrak hingga penyelesaian pertikaian, mencari perkhidmatan perundangan profesional memberikan kepakaran dan panduan kepada perniagaan untuk membuat keputusan yang berinformasi dan beroperasi dengan keyakinan.

Mendapatkan perkhidmatan perundangan yang boleh dipercayai adalah penting untuk melindungi perniagaan anda. Di Perniagaan Malaysia, pasukan berpengalaman kami menawarkan sokongan perundangan komprehensif yang direka khas untuk keperluan anda. Dari konsultasi hingga kontrak, rundingan hingga penyelesaian pertikaian, kami menyediakan perkhidmatan perundangan yang dipercayai untuk memberdayakan perniagaan anda. Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan bantuan perundangan yang boleh dipercayai dan profesional.

Kelebihan Perkhidmatan Perundangan Kami

Perkhidmatan perundangan kami menawarkan pelbagai faedah, termasuk panduan pakar, pematuhan undang-undang, perlindungan hak dan kepentingan, serta pengurangan risiko perundangan untuk perniagaan di Malaysia.

Kami Menyediakan Perkhidmatan Perundangan Komprehensif di Malaysia

Kami menyampaikan penyelesaian yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan unik pelanggan kami, membantu mereka mencapai objektif mereka dan berjaya dalam persekitaran perniagaan dinamik Malaysia.

Artikel Terkini

Dapatkan maklumat terkini dengan artikel-artikel terbaru kami mengenai perkhidmatan undang-undang, menawarkan pandangan berharga dan kemas kini mengenai perkara-perkara undang-undang di Malaysia untuk membantu perniagaan mengendalikan landskap undang-undang yang kompleks dan membuat keputusan yang bijak.

Bahagian FAQ

1. Apakah perkhidmatan kehakiman dan perundangan?

Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang merujuk kepada Komisi Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang (JLSC) yang melaksanakan tugas yang dinyatakan dalam Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan, iaitu pelantikan, pengesahan, penempatan dalam perkhidmatan kekal atau berpencen, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pelaksanaan kuasa disiplin ke atas ahli perkhidmatan atau perkhidmatan yang kawalannya meluas kepadanya, iaitu Pegawai Undang-Undang.

2. Apakah sistem perundangan di Malaysia?

Sistem Torrens Australia adalah asas undang-undang tanah Malaysia. Undang-undang tertinggi negara adalah Perlembagaan Persekutuan. Ia memberikan undang-undang, legislasi, mahkamah, dan aspek pentadbiran lain dalam undang-undang asas undang-undang.

3.Berapakah kos seorang peguam di Malaysia?

Kos seorang peguam di Malaysia bergantung kepada jenis perkhidmatan yang diberikan dan keadaan kes tersebut. Peguam Malaysia boleh mengenakan bayaran tetap atau mengikut kadar jam untuk perkhidmatan mereka, bergantung kepada kekompleksan dan tempoh kes. Harga mengikut kadar jam sering berkisar antara RM150 hingga RM600 setiap jam, walaupun bayaran tetap biasanya ditetapkan berdasarkan jangka masa yang peguam jangka akan diambil untuk menyelesaikan tugas tersebut.

4. Adakah Malaysia menggunakan sebuah sistem perundangan campuran?

Malaysia menggunakan sistem perundangan hibrid yang menggabungkan Undang-Undang Am, Undang-Undang Islam, dan Undang-Undang Adat. Undang-Undang Bertulis dan Undang-Undang Tidak Bertulis adalah dua sumber undang-undang yang membentuk sistem undang-undang Malaysia.

5. Apakah undang-undang tidak bertulis di Malaysia?

Undang-undang tidak bertulis hanyalah sebahagian daripada undang-undang Malaysia yang tidak diluluskan oleh Dewan Persekutuan atau Negeri atau terkandung dalam versi bertulis Perlembagaan Persekutuan dan Negeri. Kawasan undang-undang ini, kadang-kadang dirujuk sebagai common law, berasal daripada keputusan mahkamah dan konvensyen serantau.

Hubungi Kami

Perkhidmatan Perundangan

    Sending Inquiries for Business Services