CAP DAGANGAN & PATEN DI MALAYSIA

Apakah

Cap Dagangan & Paten

Cap dagangan dan paten merupakan bentuk perlindungan harta intelek yang penting. Cap dagangan ialah simbol, nama, atau logo yang unik yang membezakan barangan atau perkhidmatan daripada yang lain dalam pasaran, manakala paten memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk inovasi atau penemuan baru mereka.

Perlindungan sah ini mencegah pesaing lain daripada menggunakan atau meniru ciptaan yang telah diletakkan cap dagangan atau diberikan paten tanpa kebenaran. Mendapatkan cap dagangan atau paten melibatkan proses permohonan formal dan memberikan perlindungan undang-undang yang berharga kepada perniagaan dan penemu terhadap pelanggaran, memastikan harta intelek anda dijaga dengan baik.

Mengapa Anda Memerlukan Cap Dagangan & Paten & Bagaimana Mendapatkan Perkhidmatan Cap Dagangan & Paten

Mendapatkan cap dagangan atau paten adalah penting bagi perniagaan di Malaysia, memberikan perlindungan yang sah untuk harta intelek yang bernilai, menggalakkan pengenalan jenama, dan mencipta kelebihan bersaing di pasaran.

Di Business Malaysia, para profesional berpengalaman kami menawarkan perkhidmatan menyeluruh, termasuk panduan pakar, penyelidikan menyeluruh, dan perwakilan sepanjang proses permohonan. Dengan perkhidmatan cap dagangan dan paten kami, anda dapat memberi tumpuan kepada aktiviti perniagaan asas sambil mempercayai kerumitan undang-undang kepada kami. Kami menyediakan penyelesaian yang disesuaikan, memastikan perlindungan harta intelek anda dan memberikan ketenangan fikiran.

Kelebihan Perkhidmatan Cap Dagangan & Paten Kami

Perkhidmatan cap dagangan dan paten kami menawarkan faedah yang berharga, termasuk perlindungan harta intelek yang diperkukuhkan, menjaga ciptaan unik anda dan memberikan kelebihan bersaing di pasaran.

Kami Menawarkan Perkhidmatan Cap Dagangan & Paten yang Komprehensif di Malaysia

Kami menyampaikan penyelesaian yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan unik pelanggan kami, membantu mereka mencapai objektif dan berjaya dalam persekitaran perniagaan dinamik Malaysia.

Artikel Terkini

Ketahui artikel terkini kami mengenai cap dagangan dan paten, menyediakan pandangan yang berharga dan perkembangan industri untuk membantu anda menjelajahi dunia harta intelek dan melindungi ciptaan unik anda.

Bahagian FAQ

1. Apakah cap dagangan dan paten?

Paten melindungi idea-idea baru, proses, atau penemuan saintifik, manakala cap dagangan melindungi jenama, logo, dan slogan, dan hak cipta melindungi karya-karya asli dalam literatur.

2. Bolehkah saya memiliki paten dan cap dagangan?

Undang-undang paten dan cap dagangan tidak secara umumnya bertindih. Walau bagaimanapun, dalam kes reka bentuk produk – seperti barang kemas atau alat muzik dengan bentuk yang unik – mungkin boleh diperoleh paten untuk ciri reka bentuk peranti sambil juga menggunakan undang-undang cap dagangan untuk melindungi reka bentuk sebagai pengenal produk.

3. Adakah saya perlu paten dan cap dagangan?

Anda perlu memfailkan cap dagangan jika anda ingin melindungi tanda yang khas yang mengenal pasti barang-barang syarikat anda. Memohon paten untuk melindungi produk atau reka bentuk hiasan produk.

4. Adakah logo memerlukan paten?

While learning how to patent an idea is possible, logos cannot be patented since the term patent refers to ownership that protects innovations. Logos, on the other hand, can be similarly protected by a trademark or service mark.

5. Adakah paten merupakan keperluan sah?

Satu penemu tidak dikehendaki untuk mencari paten bagi melaksanakan satu penemuan, tetapi setelah penemuan itu diumumkan kepada orang ramai, tiada perlindungan daripada pihak lain yang mengeksploitasi penemuan itu dan anda tidak akan dapat mengamankan paten.

Hubungi Kami

Perkhidmatan Cap Dagangan & Paten

    Sending Inquiries for Business Services