PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA & PENGGAJIAN DI MALAYSIA

Apakah

Perkhidmatan Sumber Manusia & Penggajian

Perkhidmatan Sumber Manusia & Penggajian melibatkan pelbagai aktiviti untuk menguruskan tenaga kerja dengan cekap dan memastikan pematuhan dengan undang-undang pekerjaan di Malaysia. Daripada proses pengambilan pekerja hingga pentadbiran gaji, pengurusan prestasi hingga pematuhan undang-undang, perkhidmatan ini memainkan peranan penting dalam membentuk budaya kerja positif, menarik bakat, mengurangkan risiko undang-undang, dan meningkatkan produktiviti serta pertumbuhan.

Mengapa Anda Memerlukan Perkhidmatan Sumber Manusia & Penggajian & Bagaimana Mendapatkan Perkhidmatan Sumber Manusia & Penggajian

Di Business Malaysia, kami menyediakan perkhidmatan sumber manusia dan penggajian yang komprehensif yang disesuaikan dengan keperluan khusus perniagaan. Perolehan bakat, hubungan pekerja, latihan dan pembangunan, serta pematuhan undang-undang hanyalah beberapa bidang di mana pasukan Sumber Manusia kami unggul. Dengan bantuan kami, perniagaan boleh memberi tumpuan kepada kemahiran utama mereka sambil mempunyai pasukan yang kompeten yang mematuhi peraturan pekerjaan dan menyumbang kepada kejayaan syarikat.

Kelebihan Perkhidmatan Sumber Manusia & Penggajian Kami

Perkhidmatan Sumber Manusia & Penggajian kami menawarkan pelbagai manfaat, termasuk pengurusan tenaga kerja yang berkesan, pematuhan dengan peraturan pekerjaan, perolehan dan pemeliharaan bakat, serta peningkatan produktiviti dan kepuasan pekerja.

Kami Menawarkan Perkhidmatan Sumber Manusia & Penggajian yang Komprehensif di Malaysia

Kami menyampaikan penyelesaian yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan unik pelanggan kami, membantu mereka mencapai objektif mereka dan berjaya dalam persekitaran perniagaan yang dinamik di Malaysia.

Artikel Terkini

Dapatkan maklumat terkini dengan artikel-artikel perkhidmatan sumber manusia & penggajian kami yang terbaru, memberikan pandangan berharga dan kemas kini industri untuk meningkatkan pengurusan tenaga kerja anda dan mencipta persekitaran kerja yang berkembang.

Bahagian FAQ

1. Apakah pengurusan sumber manusia dan hubungan pekerjaan?

Pengurusan Sumber Manusia (HR) ialah proses di mana sebuah perniagaan menguruskan pekerjanya dari perekrutan hingga latihan hingga semakan tahunan. Hubungan Pekerjaan (ER) berkaitan dengan interaksi kolektif yang wujud antara syarikat dan pekerjanya.

2. Apakah peranan Sumber Manusia bagi pekerja?

Sumber Manusia bertanggungjawab terhadap lima fungsi utama: pengurusan bakat, pampasan dan faedah pekerja, latihan dan pembangunan, pematuhan, dan keselamatan tempat kerja. Jabatan Sumber Manusia boleh membantu memberikan struktur organisasi dan keupayaan untuk memenuhi permintaan syarikat dengan menguruskan kitaran hidup pekerja dengan cekap.

3. Apakah 5 Jenis Sumber Manusia?

Lima jenis Sumber Manusia termasuk:

  • Pengambilan dan Perjawatan
  • Hubungan Pekerja
  • Pembelajaran dan Pembangunan
  • Pengurusan Prestasi
  • Budaya Syarikat

4. Apakah 4 fungsi pengurusan sumber manusia?

Merancang, mengarah, mengawal dan mengatur adalah empat fungsi utama pengurusan sumber manusia.

5. Apakah hubungan pekerjaan?

Hubungan pekerjaan merujuk kepada hubungan yang sah wujud antara majikan dan pekerja. Ia wujud apabila seseorang menjalankan kerja atau memberikan perkhidmatan mengikut terma-terma yang ditetapkan sebagai pertukaran untuk pampasan kewangan.

Hubungi Kami

Perkhidmatan Sumber Manusia & Penggajian

    Sending Inquiries for Business Services